Bi- ja panseksuaalisuus

Olen tutkinut suomalaista biseksuaalisuutta yli kahdenkymmenen vuoden ajan: vuonna 1999 aloin tehdä suomalaisten biseksuaalien haastatteluja kulttuuriantropologian pro gradu -tutkielmaani varten. Pro gradu laajeni myöhemmin lisensiaatintutkielmaksi, ja lopulta vuonna 2014 valmistuneeksi väitöskirjaksi.  Väitöskirjan ja uusien aineistojen pohjalta kirjoitin yleistajuisen tietokirjan Bi- ja panseksuaalisuus joka ilmestyi loppukesästä 2022 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamana.

Väitöskirjani Suomalainen biseksuaalisuus. Käsitteen ja kokemuksen kulttuuriset ehdot puolestaan luotaa suomalaisten biseksuaalien kokemuksia, biseksuaalisuuden käsitteen roolia seksuaalivähemmistöpolitiikassa, biseksuaalisuuteen liitettyjä fantasioita ja merkityksiä suomalaisessa valtavirtalehdistössä ja pornolehdissä.

Väitöskirjan keskeisenä aineistona ovat 40 suomalaisen biseksuaalin haastattelut. Heistä osa on haastateltu kahteen kertaan, vuosina 1999 ja 2005, 2009 tai 2010. Lisäksi aineistona ovat suomalaiset seksuaalivähemmistöpoliittiset julkaisut, jotka on julkaistu vuoden 1971 jälkeen, vuosikertaotteita suomalaisista pornolehdistä vuodesta 1971 alkaen sekä valtavirtalehdistössä julkaistuja, biseksuaalisuutta käsitteleviä lehtiartikkeleita vuosilta 1993-2013.

Bi- ja panseksuaalisuus. Yleistajuinen tietokirja. 2022, SKS Kirjat.

Suomalainen biseksuaalisuus. Käsitteen ja kokemuksen kulttuuriset ehdot. Kulttuuriantropologian väitöstutkielma. 2014, Oulun yliopisto.

Koettu ja kirjoitettu biseksuaalisuus. Biseksuaalisuuden määrittely lehtiteksteissä ja biseksuaalien haastatteluissa vuosituhannenvaihteen Suomessa. Kulttuuriantropologian lisensiaatintutkielma. 2006, Oulun yliopisto.

Tietokirjan arviot ja kritiikit

Bi- ja panseksuaalisuus – Rajamaan identiteettejä tutkimassa. Varpu Alasuutari, Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti 2/2022.

Kirjafile – Jenny Kangasvuon Bi- ja panseksuaalisuus. Joonas Riekkolan Luova ruho -YouTube-kanava 23.9.2022.

Paljon kaivattu tietokirja: Jenny Kangasvuon Bi- ja panseksuaalisuus. Sivutiellä -kirjablogi 15.8.2022.

Vä­hem­män tun­net­tu tapa vie­hät­tyä – uusi tie­to­kir­ja kertoo sek­suaa­li-iden­ti­tee­teis­tä, joiden mää­rit­te­ly ei ole simp­pe­liä. Kaleva 4.8.2022, Milena Sopanen.

Tallenteet

Bisexuality Visibility Dayn keskustelu. Tallenne keskustelusta @lukemattomienkirjojenkerhon Minnan kanssa 23.9.2022.

Bi- ja panseksuaalien mielenterveyden ja hyvinvoinnin haasteet. Videotallenne Oulun Pride -viikolla 5.8.2021 pitämästäni luennosta.

Bi- ja panseksuaalisuudesta. Tallenne Turun kaupunginkirjaston Instagram-livestä, keskustelu Tuula Rämön kanssa biseksuaalisuuden näkyvyyden päivänä 23.9.2021.

Yleistajuiset artikkelit

Bi vai pan, mitä väliä? AntroBlogi 28.6.2021

Biseksuaalit kohtaavat vahvoja ennakkoluuloja homo- ja lesboyhteisöissä. QX 20.9.2017.

Biseksuaalisuus ja sen monet merkitykset. AntroBlogi 22.3.2016.

Biammatillisuus ja minä. Ihminen limittyvien identiteettien risteyksessä. Kaltio 2/2015.

Crossing Lines. Getting Bi. Voices of Bisexuals Around the World. Toim. Robyn Ochs ja Sarah E. Rowley. 2005, Bisexual Resource Center, Boston.

”Lokerointi pannaan”, sanovat bi-naiset. Z-lehti, 4/2002. Seta ry, Helsinki.

Pinkkiä shamppanjaa biseksuaalisuudelle. Z-lehti, 1/2002. Seta ry, Helsinki.

Homo, hetero, bi? Seksuaalikulttuurin muutoksia. Kaltio 2/2001. Kaltio ry, Oulu, Oulu.

Kyltymättömien seksipetojen on valittava? Biseksuaalisuus ja luokittelun ongelma. Rumasana, humaani lehti, 2/1999. Oulun yliopiston Humanistinen kilta, Oulu, Oulu.

Tieteelliset artikkelit

Bisexuality as an identity and a conceptual tool in sexual politics in Finland. Teoksessa Bisexuality in Europe Sexual Citizenship, Romantic Relationships, and Bi+ Identities. Toim. Emiel Maliepaard ja Renate Baumgartner, Routledge, 2020.

Suomalainen biseksuaalisuus, kokemusten ja mielikuvien politiikkaa. Lektio. Suomen Queer-tutkimuksen Seuran Lehti (SQS) 1-2/2014, s. 75-78.

”There Has Been No Phase in My Life When I Wasn’t Somehow Bisexual”: Comparing the Experiences of Finnish Bisexuals in 1999 and 2010. The Journal of Bisexuality,  2011/vol. 11, no 2-3. s. 271-289. Taylor & Francis Publishing.

Insatiable Sluts and Almost Gay Guys: Bisexuality in Porn Magazines. Teoksessa: Pornification. Sex and Sexuality in Media Culture. Toim. Susanna Paasonen, Kaarina Nikunen & Laura Saarenmaa. 2007, Berg Publishers, Oxford.

Joustolesbot identeettihississä. Teoksessa: Seksuaalinen ruumis. Kulttuuritieteelliset lähestymistavat. Toim. Taina Kinnunen & Anne Puuronen. 2006, Gaudeamus, Helsinki.

Wanna be bi? Biseksuaalisuuden diskurssit suomalaisessa lehdistössä. Teoksessa: Valtamedia/Vastamedia. Kirjoituksia mediakulttuurista. Toim. Sanna Karkulehto ja Kati Valjus. Acta Universitatis Ouluensis, Humaniora, Oulun yliopisto. 2005 Oulu.

Biseksuaaliset nuoret koulussa. Teoksessa: Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna – Seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa. Toim. Vappu Sunnari, Jenny Kangasvuo, Mervi Heikkinen ja Niina Kuorikoski. Oulun yliopiston oppimateriaalia E 1. 2003, Oulu.

Sexually Dichotomised Culture in Lives of Bisexual Youth in School Context. Teoksessa: Gendered and Sexualised Violence in Educational Environments. Toim. Vappu Sunnari, Jenny Kangasvuo ja Mervi Heikkinen. Femina Borealis 5, Oulun yliopisto, Oulu, 2002.

Bisexuality as a Concept in Finland – Signs of Cultural Change? Lambda Nordica 2002:3-4. Lambda nordica förlag, Stockholm.