Artikkeli Bisexuality in Europe -teoksessa

Tänään ilmestyi Emiel Maliepaardin ja Renate Baumgartnerin toimittama teos Bisexuality in Europe – Sexual Citizenship, Romantic Relationships, and Bi+ Identities Routledgen kustantamana.

Artikkelikokoelma sisältää myös oman artikkelini Bisexuality as an identity and a conceptual tool in sexual politics in Finland. Kirja on julkaistu kokonaisuudessaan open accessina, joten se on ladattavissa luettavaksi Routledgen sivuilta.

Kaltiossa julkaistuja juttuja

Olen kirjoittanut kuluneen puolen vuoden aikana useampia juttuja Kaltioon. Niitä on julkaistu sekä paperilehdessä että myöhemmin myös verkossa.

Tuorein jutuista on Hamy Ramezanin elokuvan Ensilumi kritiikki Lempeää läheisyyden hunajaa byrokratian tuottamiin haavoihin. Kritiikki julkaistiin verkossa. Otsikkokuva on Ensilumen pressikuva.

Paperilehdessä 4/2020 julkaistiin avoimia suhteita ja erilaisia parisuhdemalleja käsitteleviä tuoreita kirjoja käsittelevä esseeni Avoinna seikkailuille ja sitoutumiselle, joka on nyt julkaistu myös verkossa.

Paperilehdessä 2/2020 pohdin erilaisia ikääntymisen kuvia uusissa suomalaisissa elokuvissa, tv-sarjoissa, näytelmissä ja romaaneissa esseessä Vanhuuden malleja eri ikäluokille. Myös se on julkaistu verkossa. Esseessä käsittelen muiden kulttuurituotteiden ohella Teräsleidit-elokuvaa ja näytelmää 60, joista myös kirjoitin arviot Kaltioon.

Oletko bi- ja/tai panseksuaali? Vastaa haastattelukutsuun!

Etsin haastateltavia bi- ja panseksuaalisuutta käsittelevää tietokirjaa sekä tutkimusta varten.

Olen Oulun yliopistosta tohtoriksi väitellyt kirjailija ja tutkija. Kirjoitan parhaillaan bi- ja panseksuaalisuutta käsittelevää yleistajuista tietokirjaa, joka ilmestyy keväällä 2022. Laajalle yleisölle suunnattu tietokirja perustuu osittain suomalaista biseksuaalisuutta käsittelevään aiempaan tutkimukseeni, joka julkaistiin vuonna 2014 väitöskirjana otsikolla Suomalainen biseksuaalisuus – Kokemuksen ja käsitteen kulttuuriset ehdot.

Väitöskirjaa varten haastattelin 40 biseksuaaliksi itsensä määrittävää ihmistä, jotka olivat syntyneet 1950-1970-luvuilla. Tein haastattelut vuosina 1999, 2005 ja 2009-2010. Tietokirjaa ja jatkotutkimusta varten etsin uusia haastateltavia, jotka ovat syntyneet vuoden 1980 jälkeen, ja jotka määrittävät itsensä bi- ja/tai panseksuaaleiksi. Haastattelut tehdään syksyllä 2020 ja talvella 2021, koronatilanteen huomioon ottaen joko kasvokkain tai etäyhteydellä.

Uusilta haastateltavilta haluan kysyä heidän elämänkokemuksistaan bi- ja/tai panseksuaaleina sekä heidän ajatuksistaan bi- ja panseksuaalien asemasta Suomessa. Uusien haastateltavien kokemuksia ja ajatuksia verrataan aiempien haastateltavien kokemuksiin ja ajatuksiin.
Haastattelut tehdään luottamuksellisesti. Vastaukset anonymisoidaan ja niitä käytetään aineistona yleistajuista tietokirjaa ja tutkimusta varten. Tutkimuksessa käytetään Oulun yliopiston Ihmistieteiden eettisen neuvottelukunnan ohjeistusta. 

Kiinnostaisiko osallistuminen tutkimukseen? Ota yhteyttä myös, jos tarvitset lisätietoja!

Julkaisua saa mielellään jakaa.
jenny.kangasvuo@oulu.fi

Tietoja aiemmasta tutkimuksestani:
https://jennykangasvuo.com/tutkimus/biseksuaalisuus/

Kirjoita elämä! Elämäkertakirjoittamisen verkkokurssi Suomen Nuoriso-opistolla alkaa 5.11.2020

Tervetuloa elämäkertakirjoittamisen kurssille! Kurssin järjestää Suomen Nuoriso-Opisto Paukkula Mikkelissä, mutta kurssille voi osallistua mistä päin Suomea tahansa.

Kurssi alkaa 5.11. ja kurssikertoja on seitsemän.

Paukkulan sivuilla on lisää tietoa kurssista: https://paukkula.fi/kurssit/lyhytkurssit/kerro-elama-elamakertakirjoittamisen-etakurssi/

Kurssille ilmoittautuminen on jo alkanut.

Naisten kirjalliset lettukestit

Keväällä peruuntunut Punaposkien eli Pohjois-Pohjanmaan vasemmistonaisten kirjallisuustapahtuma Naisten kirjalliset lettukestit päästään järjestämään torstaina 15.10. kello 17:30-20:00 Oulun Järjestötalolla (Pakkahuoneenkatu 19).

Puhun tilaisuudessa muodonmuutoksista pohjoisessa mytologiassa.